Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Felsefenin Manası

Risale-i nurda geçen felsefenin ıstılah manası tam olarak nedir? Üstadın felsefe diye başlayan cümlelerinden ne anlamalıyız ?

Cevap Cevap

Felsefe hikmet ve fen manasındadır. 

Felsefe ikidir.

Biri, vahye tabi olan felsefedir.

Diğeri ise, vahye tabi olmayan aklı öne alan felsefedir. Varlıklara ve hadisata mana-yı ismi ile bakan felsefedir. Üstadın vurduğu ve bahsettiği felsefe bu ikinci kısımdır.

Ayrıca Bakınız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/kuran-ve-felsefe

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/bediuzzamana-gore-islam-felsefecilerinin-durumu

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/ilim-fen-ve-felsefe

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/felsefeye-gore-insaniyetin-gayetul-gayati