Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur’un Hususiyetleri Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Temsil Metodu

Risale-i Nur'da temsil metodu kullanılmasının hikmeti nedir, maddeler halinde bilgi verir misiniz?

Cevap Cevap

1. Temsil metodu Kuranî bir metottur. Kuran da temsil metodunu kullanmıştır.

2. Peygamberimiz (s.a.v) de temsiller ile bazı hakikatleri anlatmıştır. Ayrıca Mevlana hazretleri gibi bazı zatlar da bu metodu çok etkili bir şekilde kullanmışlardır.

3. Temsil çok önemli ve büyük hakikatlerin ucunu gösterir ve bağlar. Böylece o büyük ve önemli hakikatler bilinir.

4. Bu metot anlaşılması zor, uzak ve derin olan hakikatleri bir dürbün gibi akla yakınlaştırır ve anlatır. İnsanların anlaması daha kolay olur.

5. Temsil ile anlatılan hakikatler insanların daha çok dikkatini çekip hoşlarına gitmektedir. Hatta çocuklara bile hikaye-i temsiller ile hakikatler güzel bir şekilde anlatılabilmektedir.

6. Temsiller şeklinde hem ikna etmek hem de bütün halk tabakalarına anlatmak daha kolay olmaktadır.

7. Temsil metodu ders kitaplarında, okulllarda ve dershanelerde örnek verme şeklinde kullanılan bir yöntemdir.