Kategori Tasavvufî Meseleler Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Tanrı Kelimesi

Tasavvufçular neden Allah kelimesi yerine Tanrı kelimesini kullanırlar. Mesela Farabi, İbni haldun, Eflatun gibi zatlar. 

Cevap Cevap

Öncelikle bu sayılan şahıslar mutasavvıf değildir. Hem bu kişiler tanrı dememişiler, onların kitaplarını tercüme edenler tanrı demişlerdir.