Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Risale-i Nur

4. sözde yirmi dört saat tabiri için yirmi dört altın ifadesi kullanılıyor.  Başka bir cümlede ise altın yerine lira kullanılıyor. Bunun hikmeti ne olabilir.?

Cevap Cevap

Osmanlılar döneminde kullanılmış, 7 gram ağırlığında altın/altın karışımı sikkeye lira da deniyordu. Bir lira, bir sarı lira demekti.