Kategori Hadis Kategori İbadet Kategori Dua Kategori İhlâs Kategori Takva ve Amel-i Salih Kategori

Ek Soru Soru

Hakkıyla Kul Olmak

"Eğer Allah’a hakkıyla kul olsanız dualarınızla dağları yürütür." diye devam eden mübarek cümlenin tam metni nasıldır, hadis mi acaba?

Cevap Cevap

Hadistir. Şöyle geçmektedir:

"Eğer siz Allah’ı hakkıyla bilmiş olsaydınız denizler üzerinde yürürdünüz, duanızla dağlar zail olurdu. Eğer hakkıyla Allah’tan korksaydınız kendisiyle cehlin olmadığı bir ilme nail olurdunuz."

Kenz’ül-ummal, hn, 5893

Burada Allah'ı hakkıyla tanımadığımız ve bilmediğimiz, O'na hakkıyla kulluk yapmadığımız ve O'ndan hakkıyla korkmadığımız ortaya çıkmaktadır. Bunları yapabilenlerin Allah katındaki değerinin ve kerametinin ne kadar yüksek olduğu da anlaşılıyor.

Cenabı Hak, bizleri hakkıyla kendisini bilenlerden ve hakkıyla kendisinden korkup dua ve kulluk edenlerden eylesin. Amin!