Kategori Allah Kategori

Ek Soru Soru

nazar boncuğu

 Nazar boncuğunun dinimizce hükmü nedir?

Cevap Cevap

Cahiliye devri araplarının inançlarınca, göz değmesinden korumak için çocuklarına taktıkları boncuklardır. İslam bu inancı kaldırmıştır. Bunun ilaç ve şifa vereceğine inanmak, kendilerine yazılmış bulunan "takdir" i bunlarla def edeceklerini zannetmek, kendilerine gelecek ezânın defedilmesini, asıl defedecek olan Allah'tan değil, başkasından talep etmek hadisde şirk olarak ifade edilmiştir. Doğru değildir. (K.Sitte,c:11,hadis:3983,s:263)

Halil Günenç hocanın Günümüz Meselelerine Fetvalar isimli kitabında şöyle geçiyor.

"Nazar boncuğunu takmak kesinlikle haramdır. Câhiliye döneminden devam eden anlamsız bir adettir. Peygamber (sav) şöyle buyuruyor: "Allah nazar boncuğunu takan kimsenin işini tamamlamasın" (Hâkim ve Ahmed rivayet etmiştir.) (Halil GÜNENÇ Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 259)