Kategori Kur'ân-ı Kerîm Kategori

Ek Soru Soru

Dördüncü Söz'deki İki Ayet

Dördüncü Söz'de ''Kur'an-ı Hakim şu hakikate iki ayetiyle işaret eder'' cümlesinde geçen iki ayet hangileridir?

Cevap Cevap

Üçüncü lema sayfa, 14 te haşiyede cevabı bulunmaktadır. Kehf suresi:19/25,Hacc suresi:47