Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Kur'ân-ı Kerîm Kategori Kur’an’ın Mucizelik Yönleri Kategori

Ek Soru Soru

Kuranı Kerimde İsmi Geçen Meyveler

Kur'an-ı Kerim'de neden incir ve zeytin gibi meyveler üzerine yemin edilmiştir. Bunların özelliği nedir?

Cevap Cevap

Kur'an-ı Kerimde Nar, İncir, Zeytin ve meyveleler ile ilgili bazı ayet mealleri şunlardır.

"Gökten bir su indiren de O’dur. İşte onunla (yerden) her çeşit bitkiyi çıkardık; ondan da bir yeşillik çıkardık ki, kendisinden üst üste dizilmiş dâneler çıkarırız. Ve hurma ağacından, onun tomurcuğundan da sar­kan salkımlar ve üzüm bağları, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar (ağaçları çıkardık). Mey­ve verdiği zaman meyvesine ve olgunlaşmasına bakın! Şübhesiz ki bunda, îmân edecek bir kavim için elbette deliller vardır." (En'âm 99)

"Çardaklı ve çardaksız bağları, hurma ağaçlarını, meyvesi muhtelif ekin­leri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları meydana getiren O’dur. (Herbiri) meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin ve hasad edildiği gün hakkını (öşrünü) verin; ve (O’nun rızâsı dışında harcayarak) isrâf etmeyin! Çünki O, isrâf edenleri sevmez."(En'âm 141)

"Yemîn olsun tîn’e (incire) ve zeytine!"(Tîn Sûresi 1)

 

 

Sorunuzun cevabı aşağıdaki linklerde vardır. lütfen bakınız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/kuranda-yemin

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/incir-ve-zeytin