Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

İbn-i Teymiye

İbn-i Teymiye'nin fikirleri sıhhatli midir? Risale-i Nur nasıl bakıyor?

Cevap Cevap


İbn-i Teymiye’nin fikirleri, ehl-i sünnetin pek çok âlimleri tarafından reddedilmiştir. Özellikle inanca dair meselelerdeki ehl-i sünnete muhalif fikirleri ve tasavvuf karşıtlığı ile meşhurdur.

Risale-i Nur’da Vehabilik bahsinde, onların bir imamı olarak ve evliyaya hücum etmesi cihetiyle ele alınır. Ayrıca deha sahibi bir insan olduğu da vurgulanır.

“Vehhâbilerin azîm imamlarından ve acîb dehâları taşıyan meşhur İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyımü'l-Cevzî gibi zâtlar Muhyiddîn-i Arab kuddise sırruhu gibi azîm evliyâya karşı fazla hücum ettikleri…” (29. Mektub, 6. Risale)

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder