Kategori Namaz Kategori

Ek Soru Soru

Namazın Bütün İbadetleri İçine Alması

Namazın bütün ibadetleri içine alması ne demektir?

Cevap Cevap

Fatiha suresi Kur’ân’ın bir fihristi bir hulasası olduğu gibi namaz da İslam dinindeki bütün ibadet çeşitlerini içinde taşıyan bir fihristedir. Namaz, bütün ibadetlerin hakikat ve manasını üzerinde gösterir. Mesela bedenin zekâtı olması yönüyle, zekât ibadetinin; yeme içme gibi beşeri hallerden uzaklaşmak yönüyle de, oruç ibadetinin numunesidir.

Yine namazda yaratılmışların şuurlu veya şuursuz olarak yapmış oldukları bütün ibadetlerini Cenâb-ı Hakk’a takdim etme manası vardır. Namazdaki rükû, secde gibi hareketlerin meleklerden hayvanlara ve ağaçlara kadar bütün mahlûkatın ibadetlerindeki hareketlerini yansıtması da bunun maddi boyutunu teşkil eder. (Bkz. İşarat-ül İ’caz)