Kategori Sünnet-i Seniyye Kategori İbadet Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Misvak Kullanımı

Misvağı kullandıktan sonra nasıl saklamalıyız ki suyu zarar vermesin?

Cevap Cevap

Bir kaba ağzı aşağı gelecek şekilde dik koyarak muhafaza edilebilir. Hatta buzdolabına konulabilir.