Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Talebeliği Kategori Risale-i Nur Yazısı ve Kur’an Harfleri Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Yazmaya Devam

Kur'an hurufatı umumileşince Risale-i Nurları yazmaya gerek kalmayacak mı?

Cevap Cevap

Zaman, mekan ve şartlar amellere verilen mükafatların miktarında etkilidir. Düşmanın hücumu zamanında ve soğuk bir zamanda bir saat nöbet bir senelik nafile ibadetten daha üstündür. Cihatta bir dakika içinde vurulmak kırk senede kazanılan büyük bir velayeti şehadet yoluyla kazandırır. Elbette umumi hal alan böyle bir durumda yaygınlaşan bu sünnetten alınacak manevi sevap da ona göre olacaktır.  

Marifetullah dersleri ve iman dersleri temel gıdalar hükmündedir ki hiç bir zaman ve zeminde terk edilmezler. Zaman ve şartlar onları etkisiz hale getiremez. İnsan her şartta o derslere muhtaçtır. Elbette o dersleri okumak, istifade etmek, yazmak suretiyle ders almak her zaman ve zeminde geçerlidir.  

Yazmaktan kasıt sadece hatt-ı Kuranı muhafaza değildir. İbadet kasdı ve talebelik kasdı vardır. Bundan dolayı yazmak devam eder inşaallah.