Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru (!! Bu konuya ait ek sorular için tıklayın)

Kabre Giren Üç Yol

Gençlik Rehberi'nde kabre üç tarzda üç yol ile girildiğinden bahsediliyor. Cennet ve cehennem yolu nasıl bu şekilde üç yol olarak geçiyor?

Cevap Cevap

Orada kasd olunan kabri insanların üç şekilde gördükleridir. Yoksa kabirden sonra üç farklı yere gidiliyor manasında değildir. İmanının gereği gibi yaşayanlar Cennetin kapısı olarak görürler. Ahirete inandığı halde dalalet üzere yaşayanlar, Cehennemin kapısı olrak görürler. Ahirete hiç inanmayanlar ebedi bir yokluğun kapısı olarak görürler.

Üstad diyor ki, nasıl görüyorlarsa orada öyle muamele görecekler. Birincisi dostlarla birlikte ebedi bir saadetin kapısı olarak gördüğü için saadete kavuşacak; diğer ikisi dostlardan ebedi ayrılık olarak gördükleri için ebedî olarak ayrılacaklar ve azaba düşecekler.

 

Ek Soru Ek Soru

Bu risalenin devamında 'bu iki şık bedihidir' cümlesinde iki şıktan kasıt nedir?

Cevap Cevap

Son iki şıkkın bedihi olduğu kasdediliyor. Çünkü birinci şık zaten ehl-i iman. Onlar zaten buna iman ediyorlar. Diğer iki şıkkın ise kabri öyle gördükleri bedihidir. Onlara sorsan zaten bunu söyleyecekler. Dolayısıyla isbata delile gerek kalmıyor.

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder