Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Manayı Harfi - Manayı İsmi ile Bakmak

Varlıklara manayı harfi ya da manayı ismi ile bakmak ne demektir?

Cevap Cevap

Manayı harfi ile bakmak: Varlıklara Allah’ın yarattığı bir sanat eseri düşüncesiyle bakmak demektir. Kur’an’ın da bizden istediği bakış tarzı budur. Mesela bir çiçeğe bakarken “Allah ne güzel yaratmış” düşüncesiyle bakmak gibi. Manayı İsmi ile bakmak: Varlıklara Allah’ın yarattığını düşünmeden bakmak demektir. Yani varlıklarda görünen bütün özellikleri kendilerinden bilmektir. Mesela bir çiçeğe bakarken sadece “ne kadar güzel bir çiçektir” diyerek Allah’tan gaflet ederek bakmak gibi. (Bkz. Zülfikar, 12. Söz)