Kategori Risale-i Nur Talebeliği Kategori

Ek Soru Soru

Risale-i Nur'un hademeliği

Risale-i Nur'a hizmetkar olmak için ne gerekiyor?

Cevap Cevap

Risale-i nurun ölçülerinde hassas davranarak herkes imkanı nisbetinde Risale-i nur vasıtasıyla imana ve islamiyete yaptığı hizmetle derecesine göre hizmetkarlık yapmış olur. Bununla birlikte Risale-i nur, kazandırdığı çok büyük kar ve kazanca bedel talebelerinden tam ve halis bir sadakat ve daimi sarsılmaz bir sebat ister. Hem farzları yapmak, büyük günahlardan sakınmak, sünnet-i seniyyeye ittiba etmek, özellikle namazı tadil-i erkan ile kılmak, namaz arkasındaki tesbihatı yapmak ve hayatının en önemli gayesinin Risale-i nurları neşretmek olduğunun şuurunda olmakla da hizmetkarlık vazifesi yerine getirlmiş olur.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder