Kategori Namaz Kategori

Ek Soru Soru

Namaz Tesbihatı

Namazlardan sonra neden otuz üçer defa Subhanallah, Elhamdulillah ve Allahüekber diyoruz?

Cevap Cevap

Bu suale Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle cevab veriyor:

"Namazın manası, Cenab-ı Hakk'ı tesbih (sübhanallah diyerek kusurlardan beridir demek) ve ta'zim (Allahu ekber diyerek Allah en büyüktür demek) ve şükürdür (elhamdülillah diyerek nimetlerinden dolayı övmektir). 

Yani, celaline (Allah'ın büyüklüğüne) karşı kavlen (sözle) ve fiilen "Sübhanallah" deyip takdis etmek (kusurlardan beri görmek). 

Hem kemaline (yüksek sıfatlarına) karşı, lafzan (sözle) ve amelen (işle) "Allahü Ekber" deyip ta'zim etmek (büyüklemek). 

Hem cemaline (güzelliğine) karşı, kalben ve lisanen  (dille) ve bedenen "Elhamdülillah"  (övgü ancak Allah'ındır) deyip şükretmektir.

Demek tesbih (sübhanallah) ve tekbir (Allahu ekber) ve hamd (elhamdülillah), namazın çekirdekleri hükmündedirler.

Ondandır ki, namazın harekât  (hareketleri) ve ezkârında (zikirlerinde) bu üç şey, her tarafında bulunuyorlar.

Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın manasını te'kid  (desteklemek) ve takviye için şu kelimat-ı mübareke (mübarek kelimeler), otuzüç defa tekrar edilir." (9. Söz)

 

EtiketlerEtiketler: tesbihat

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder
 
Yorumlar

Yorumbahattin doğan demiş ki:

Namazlardan sonra otuz üçer defa Subhanallah, Elhamdulillah ve Allahüekber dememizin kaynağı şu hadis-i şeriftir: "Kim her namazın arkasından otuz üç defa Sübhanallah, otuz üç defa Elhamdülillah, otuz üç defa Allahü ekber derse, ki bunların hepsi doksan dokuzdur, sonra yüzüncüsünde "La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir" diyerek tamamlarsa, denizlerin köpükleri kadar dahi olsa günahları bağışlanır.” Müslim