Kategori Fıkıh Kategori İbadet Kategori

Ek Soru Soru

Kurban Kesme

Kişi bekar olup ailesi ile birlikte yaşamakta, 80 gr altın yok, fakat bu gram üzerinde nakit parası var, bir işte de çalışıyor. Kurban kesmeli mi?

Cevap Cevap

Kurban nisab miktarı altını veya parası olan her akil baliğ müslümana vaciptir. Yani kesmesi gerekir. İster ailesiyle beraber ister ayrı yaşasın her iki halde de o kişiye vacip olur.

 

Ayrıca bakınız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/kurban-kesmek