Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Risale-i Nur Hizmeti Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Ek Soru Soru

Üstadın İlk Eserleri

Üstadın ilk eserlerinden olan Sünuhat, Tuluat gibi eserler neşrediliyormu? Bu eserlerde yer alan bazı cümlelerin değiştrildiği söyleniyor asılları varmı acaba?

Cevap Cevap

Bu eserler neşir listemizde var. Hazırlık yapılıyor, henüz neşredilmediler. O eserlerin bazısında bizzat Üstad tarafından yapılan o gibi tashihler var. Hüsrev Efendi hattı Osmanlıca el yazma nüshalarında da dahi Üstadın o tashihleri yapılmış olarak görünüyor.