Sorular İnsanın Mahiyeti kategorisindeki sorular

Soru İnsanın Yaratılış Gayesi

İnsan niçin yaratılmıştır?

Soru İnsanın Mahiyeti

İnsan nedir?

Soru İnsanın Halifeliği

İnsanın semavat ve arzın halifesi olması ne demektir? İnsan emanetin yükünü üstüne neden almıştır?

Soru İnsanda Görünen İlâhî San’atlar ve Nakışlar

İnsanda görünen İlâhî sanatlar ve esmâ-i Rabbâniye'nin nakışları nelerdir?

Soru 'Ben'in Mahiyeti

"Ben dediğimizde kimi yada neyi kast ediyoruz? Ruh mu? Akıl mı? Nefis mi? Kalp mi? Yada ne?

Soru Aşk ve Şefkat

Bu iki hissi nasıl mukayese edebiliriz? Şefkat, aşk ağacının bir dalıdır deniyor, doğru mudur?

Soru İrade-Akıl-Duygu

İnsan birşeylere karar verirken sadece akıl yoluyla mı karar verir; yoksa duygularının da rolü var mıdır?

Soru İnsanların Yaradılış Farkları

İnsan ruhundaki istidatlar herkeste aynı şekilde yaratılıp insanlar sonradan mı farklılaşıyor; yoksa yaratılıştan gelen farklılıklar da var mıdır?

Soru Tercihler Üzerinde Etkili Olan Hisler

Allah beni bir fıtrat üzere yaratmış ve benim duygularım, hislerim, kabiliyetlerim ben tercih etmeden bana yerleştirilmiş. Bu durumda atalarımın genlerinden gelen bazı eksikliklerden, yenemediğim kötü huylardan dolayı ben neden sorumlu oluyorum?

Soru Allah’ın İsimlerinin İnsan Üzerinde Tecellisi

Allah’ın isimleri insan üzerinde kaç şekilde görünür?

Als kategorideki sorular Alt kategorilerde sorulmuş son 10 soru

Soru Dimağ Nedir (Muhtelif)

Risale i Nur'da sıklıkla geçen dimağ kavramının manası, içeriği, mahiyeti nedir?

Soru Kanunların Tesiri (Muhtelif)

Kainatta cari kanunların yanlız ilmi vucudu varsa, bu kanunlar vasıtasıyla madde üzerinde tesirleri nasıl oluyor?

Soru Kalp Ruhun Parçası mı (Muhtelif)

Akıl, kalp gibi latifeler ruhun parçası mıdır? Yoksa ruha takılan özellikler midir?

Soru Acz ve Fakrin Şefaatçi Olması (Muhtelif)

İnsan âciz ve fakir olduğu halde, âczi ve fakri nasıl ona şefaatçi olabilir?

Soru Ehli Fetret (Muhtelif)

Ehli fetretin yaratılmasındaki hikmet nedir? Ehli fetretin varlığı diğer insanlara haksızlık olmaz mı? 

Soru Akla ölçü nedir (Muhtelif)

Dini meseleler için akıl tek başıyla yeterli midir?