Sorular İnsanın Mahiyeti kategorisindeki sorular

Soru Havarik-ı Medeniyet

"Havârik-ı medeniyet dedikleri şeyler ve keşfiyâtlarına medâr-ı iftihâr zannettikleri emirler, ma‘nevî bir duâ neticesidir." bu cümleden ne anlamalıyız?

Soru İcad İnsana Verilebilir mi?

İcad, ne demektir? Yaratmak tabiri ile aynımıdır? İnsana verilebilir mi?

Soru Nebati ve Hayvani Kuvveler

İnsandaki hayvani ve nebati kuvveler nelerdir?

Soru Felsefeye göre İnsaniyetin Gayetül-gayatı

Eflatun, Aristo, İbn-i Sina gibi adamlar "insaniyetin gayetül gayatı etteşebbühü bilvacib(Allah'a benzemek) "demişlerdir. Onlar bunu ilimlerindeki hangi noktaya dayanarak demişlerdir? Onları yanıltan ne olmuştur? Sanemperest, tabietperest, nücumperest gibi şirk taifeleri onların hangi görüşlerinden faydalanarak meydana çıkmıştır?

Soru Akla ölçü nedir

Dini meseleler için akıl tek başıyla yeterli midir?

Soru Kainat Niçin Yaratıldı

Kainat ve insan niçin yaratıldı. Allah neden bizleri yarattı, bunun hikmeti nedir ?

Soru Organ Nakli

Organ nakli caiz midir?

Soru İzzet-i Nefis

İzzet-i nefs tabirini açıklar mısınız?

Soru İnsanın Yeryüzünde Halife Olması

Birçok ayet-i kerimede ifade buyurulan insanın yeryüzünde halife olmasıyla kast edilen nedir? İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi midir?

Soru Kalb yarası

"21. Sözün ikinci makamında geçen kalbin beş yarasına beş merhemdir." cümlesindeki kalbin beş yarası ne demektir?

Als kategorideki sorular Alt kategorilerde sorulmuş son 10 soru

Soru Dimağ Nedir (Muhtelif)

Risale i Nur'da sıklıkla geçen dimağ kavramının manası, içeriği, mahiyeti nedir?

Soru Kanunların Tesiri (Muhtelif)

Kainatta cari kanunların yanlız ilmi vucudu varsa, bu kanunlar vasıtasıyla madde üzerinde tesirleri nasıl oluyor?

Soru Kalp Ruhun Parçası mı (Muhtelif)

Akıl, kalp gibi latifeler ruhun parçası mıdır? Yoksa ruha takılan özellikler midir?

Soru Acz ve Fakrin Şefaatçi Olması (Muhtelif)

İnsan âciz ve fakir olduğu halde, âczi ve fakri nasıl ona şefaatçi olabilir?

Soru Ehli Fetret (Muhtelif)

Ehli fetretin yaratılmasındaki hikmet nedir? Ehli fetretin varlığı diğer insanlara haksızlık olmaz mı? 

Soru Akla ölçü nedir (Muhtelif)

Dini meseleler için akıl tek başıyla yeterli midir?