Sorular İnsanın Mahiyeti kategorisindeki sorular

Soru İnsanın Yeryüzünde Halife Olması

Birçok ayet-i kerimede ifade buyurulan insanın yeryüzünde halife olmasıyla kast edilen nedir? İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi midir?

Soru Kalb yarası

"21. Sözün ikinci makamında geçen kalbin beş yarasına beş merhemdir." cümlesindeki kalbin beş yarası ne demektir?

Soru Kalb ve aklı dinlemeyen duygular

13. lema, 6. işarette "Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki: İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki mesuliyet altına da giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyor. Yanlış şeylere giriyorlar" Cümlesini açıklar mısınız?

Soru İnsanın Örümcekten Zayıf Düşmesi

23. Söz'de, 'örümcek ve sinekten zayıf düşersin' derken, bu hayvanlarla insan hangi yönden kıyaslanmak isteniyor?

Soru "Ben"

"Ben" nedir? "Ene" mi, "nefs" mi, yoksa "ruh" mu? Yoksa bunların birleşimi midir?

Soru İnsanın "Ahsen-i Takvim" Üzere Yaratılmasının Anlamı

Ahsen-i takvim tam olarak ne demektir?

Soru Ruh Da Ölümü Tadacak mı?

Ruh ve nefis farklı mı ölümü tadacak olan kim? Ruh da bir an bile olsa ölecek mi?

Soru İnsanın Kainata Merkez Olması

Risale-i Nur'da geçen, "İnsan santral gibi bütün hılkatin nizamlarına ve fıtratın kanunlarına ve kainattaki nevamisi- ilahiyenin şualarına bir merkezdir." cümlesini nasıl anlamamız gerekir?

Soru İradenin Sağlamlaşması

İnsan iradesini nasıl sağlamlaştırabilir? Verdiği karaların arkasında nasıl dik bir şekilde durabilir?

Soru İnsanın Yaratılış Gayesi

İnsan niçin yaratılmıştır?

Als kategorideki sorular Alt kategorilerde sorulmuş son 10 soru

Soru Dimağ Nedir (Muhtelif)

Risale i Nur'da sıklıkla geçen dimağ kavramının manası, içeriği, mahiyeti nedir?

Soru Kanunların Tesiri (Muhtelif)

Kainatta cari kanunların yanlız ilmi vucudu varsa, bu kanunlar vasıtasıyla madde üzerinde tesirleri nasıl oluyor?

Soru Kalp Ruhun Parçası mı (Muhtelif)

Akıl, kalp gibi latifeler ruhun parçası mıdır? Yoksa ruha takılan özellikler midir?

Soru Acz ve Fakrin Şefaatçi Olması (Muhtelif)

İnsan âciz ve fakir olduğu halde, âczi ve fakri nasıl ona şefaatçi olabilir?

Soru Ehli Fetret (Muhtelif)

Ehli fetretin yaratılmasındaki hikmet nedir? Ehli fetretin varlığı diğer insanlara haksızlık olmaz mı? 

Soru Akla ölçü nedir (Muhtelif)

Dini meseleler için akıl tek başıyla yeterli midir?