Kategori İman Kategori

Ek Soru Soru

Yakînin Manası

Yakîn ne demektir?

Cevap Cevap

Şüphesiz, gerçeğe uygun, doğru, sağlam ve kesin bilgiye dayanan tam bir kanaat ve inanç demektir. Tahkiki imana ulaşmış bir kimsenin imanı yakîn mertebesine çıkmıştır.