Kategori Ölüm-Kıyamet-Ahiret Kategori Cehennem Kategori Diriliş (Haşir) Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Ehl-i İnkar İçin İdam-ı Ebedi

Gençlik Rehberinde geçen, "Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalâlet için bir i‘dâm-ı ebedî kapısı, yani hem kendisini, hem bütün sevdiklerini i‘dâm edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için cezâsı olarak aynını görecek." Cümlesini izah eder misiniz?

Cevap Cevap

İ'dam, ademe göndermek, yok etmek manasını ifade eder. Ancak kamusta geçtiğine göre bir şey birisine yok hükmünde olmak anlamını da gelir. Bu manaya göre ölümün ehl-i inkar için bir i'dam-ı ebedi olması sevdiklerinden ebediyen ayrı kalması demektir. Yani sevdikleri ile ebediyen görüşemeyeceği için onlar kendisi için yok hükmündedir. Hayatta iken ölümü ebedi bir ayrılık olarak gördüğü için ahirette böyle muamale görecek, sevdiklerinden ebediyen ayrı kalacaktır. Yoksa ehl-i inkar gerçek anlamda yokluğa gönderilmeyecek, cehennemde ebediyen varlıkları devam edecektir.

 

EtiketlerEtiketler: gençlik rehberi , idamı-ı ebedi , idam , yok olmak , ehl-i inkar

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder