Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Ek Soru Soru

Ervahı Gayrı Tayyibe

"Halimi soranlara dedim ki: Hem nazar, hem ervah-ı gayr-ı tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet, rahmet-i İlâhiyeyle, on adetten bire indi, dokuzu nimet oldu. Bâki kalan birisi de, dokuz menfaati oldu." İzah eder misiniz?

Cevap Cevap

Üstad Hazretleri başka bir mektubunda, insanların nazarının kendisini hasta ettiğinden bahseder. Nazar sebebiyle hasta düştüğünü ve bunda temiz olmayan bazı ruhların (muhtemelen bazı din düşmanlarının) da hissesi bulunduğunu ifade ediyor.