Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Ek Soru Soru

Tarikatların Şeceresi

Eskide bir zaman Barla'da, bütün tarîkatların şecere-i külliyesini tanzim ve istinsah etmek için Hâfız Ali ile Hüsrev o vakit o işde bulundular, çalıştılar. Kastamonu Lahikası ( 243 ) Bu şecere nedir? 

Cevap Cevap

Bu şecere on iki hak tarikatin silsile halinde nasıl Peygamber Efendimiz'e sav. ulaştığını gösteren bir şeceredir. Üstad'a çok yıpranmış bir nüsha olarak gelmiş; Hazret-i Üstad da Hüsrev Efendi ve Hafız Ali'ye yeniden yazdırıp temize çektirmiş.