Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Talebeliği Kategori Risale-i Nur Yazısı ve Kur’an Harfleri Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Esrar-ı Din ve Esrar-ı Şeriat

Risalelerde geçen "esrar-ı din" ve "esrar-ı şeriat" ifadeleri ne anlama geliyor? Yazı mektubunda da esrar-ı şeriate mübarek, halis kalemlerle hizmet edildiğinden bahseder. Bunu da izah edermisiniz?

Cevap Cevap

Lügat manası olarak dinin ve şeriatin sırları demektir. Din ve şeriatten maksad ise Kuran ve sünnettir. Risale-i Nur Kuran'a ve sünnete ve bunların hakikatlerine hizmet etmektedir. Yazı vasıtasıyla din ve şeriatin yani Kuran ve sünnetin sırlarına hizmet edilmiş oluyor.