Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur’un Hususiyetleri Kategori Tasavvufî Meseleler Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Şeriat Tarikat Hakikat

''Şeriatte şu senindir bu benim, tarikatte hem senindir hem benim, hakikatte ne senindir ne benim'' bu ifadeyi biraz açar mısınız. Risale-i Nur'un bu söz ile ilişkisi ne olabilir? 

Cevap Cevap

Bahse konu olan dörtlük Hacı Bektaş Veli hazretlerinin dörtlüğüdür.

Şeriatte şu senindir bu benim.
Tarikatta hem senindir hem benim.
Hakikat'da ne senindir ne benim.
Zerre dahi Mevlanındır her daim...

 

Şeriate göre herkes mal ve mülk sahibi olabilir. Tarikate göre ise birlikte kullanmak ve kardeşlik vardır. Hakikatte ise her şey Cenabı Hakkındır.

Risale-i Nurda gerçek mülk sahibini Allah olduğu ifade ve ispat edilmiştir.