Kategori İbadet Kategori Namaz Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Dünya Hayatı Kategori Ahlak Kategori Güzel Huylar ve Güzel Ahlak Kategori Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Kategori Takva ve Amel-i Salih Kategori

Ek Soru Soru

Özgür İbadet

Bize her hangi bir şekilde baskı ve zulüm yapan kişi, aynı ortamda bizi namaza yönlendirirse onun verdiği zulümden dolayı namazı şuurlu kılamazsak veya kılmazsak sorumluluğumuz ne durumdadır?

Cevap Cevap

Namazın dindeki yeri ve farziyeti naslarla sabittir. İnsan, her ne şekilde olursa olsun, bu mesuliyetten kurtulamaz. Bu noktada zulüm ve baskı dahi olsa namaz terk edilmez. 

Namazın öyle büyük bir önemi vardır ki, hem dünyevî hem de uhrevî mutlulukları temin eder. Çünkü namaz, şu dünya misafirhanesinde insanın acizlik ve fakirlikle yoğrulmuş kalbine manevi bir huzur ve zenginlik verir. Hem katiyyen gireceğimiz kabirde bizim için bir nur ve manevi bir gıda olur. Hem en büyük bir mahkememiz olan mahşer gününde kurtuluşumuz için bir senet ve berattır. Hem de ister istemez üzerinden geçeceğimiz sırat köprüsünde nur ve buraktır. (Bkz. 21. Söz)  

Ayrıca Bakınız

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/namazi-bilerek-terk-etmek