Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Dünya Hayatı Kategori

Ek Soru Soru

Sel ve Deprem Gibi Bela ve Musibetler

Sel, deprem gibi bela ve musibetler rahmet mi? 

Cevap Cevap

Başına bu bela ve musibetler gelen kişi, eğer Allah'a isyan ve Allah'tan şikayet etmezse; sabır hatta şükür edebilirse o zaman

1. Kişinin günahlarına keffaret olur.

2. Bu noktadaki imtihanı güzel bir şekilde vermiş ve başarılı olmuş olur.

3. Hem bela ve musibetin ağırlığına göre bazen bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Bazen de bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. 

4. Mümin ise malı giderse sadaka hükmüne geçer. Ölürse manevi şehid olur. 

Yukarda geçen her bir madde o kişi için bir rahmettir. 

Fakat zalimler, kafirler asiler için bir azap ve cezadır.

 

Sorunuzun detaylı cevabı için aşağıdaki linkleri tıklayın.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/basa-gelen-musibetler-6161

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/hastalik-bela-ve-musibetlere-sukur

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/musibetlerin-zahiren-rahmete-zit-gorunmesi

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/musibetlerin-insana-kazandirdigi-manevi-kazanclar

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/cocuklara-gelen-musibetlerin-hikmeti

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/dini-hastaliklar