Kategori Hz. Muhammed (S.A.V.) Kategori Sünnet-i Seniyye Kategori Muhtelif Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Peygamberimizin Velayeti

Peygamberimiz (a.s.v.) Hira mağarasında inzivaya çekilirken İbrahim (a.s.)'ın zikrettiği zikirlerle meşgul olurmuş, öylemi?

Faraza Peygamberimiz(a.s.v.) a Risalet gelmeseydi onun bu halinden dolayı o zamanın en büyük evliyası denilebilir miydi?

Peygamberimiz (a.s.v.) Risalet'ten evvel hangi zikir ve virdlerle meşguldü, bu biliniyor mu?

Cevap Cevap

Hanif dininin bakiyesi ile amel edermiş.

Faraza risalet gelmese idi en yüksek velayette olurdu.

Hangi virdleri ve zikrileri yapardı tam olarak bilmemekle birlikte Namazın arkasındaki tesbihatlar olduğu anlaşılmaktadır. 33 er defa yapılan Sübhanallah, Elhamdülillah, Allah-u ekber, La ilahe illallah ile beraber, salavatlar ve Tercüman-ı ism-i azam gibi okunan tesbihatlardır.

Üstad Bediüzzaman hazretleri bu noktada şöyle söylemiştir:

"Namazdan sonraki tesbihatlar, tarîkat-ı Muhammediye'dir (A.S.M.) ve velayet-i Ahmediye'nin (A.S.M.) bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra, bu kelimenin hakikatı böyle inkişaf etti: Nasılki risalete inkılab eden velayet-i Ahmediye bütün velayetlerin fevkindedir; öyle de, o velayetin tarîkatı ve o velayet-i kübranın evrad-ı mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat, o derece sair tarîkatların ve evradların fevkindedir."