Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur’un Hususiyetleri Kategori İbadet Kategori Dua Kategori

Ek Soru Soru

Hizbul Kurân nedir?

Hizbul Kur'an diye Üstadın tarif ettiği münacatın aslı nedir ve nerden gelmiştir ve Cevşenül kebirin içinde var mı? Başka bir ismide var mıdır?

Cevap Cevap

Hizbü'l-Kur'ân, Kur'ân'dan ilhamen yazılmış manevî bir tefsir olan Risale-i Nur'un kaynağı olan âyetlerden bizzat Üstad Bediüzzaman tarafından derlenmiştir. Hizbü'l-Ekberi'l-Kur'ânî ve Hizbü'l-Kur'âni'l-Muazzam şeklinde iki ismi vardır. Hizbü'l-Kur'ân diye kısaca ifade edilse de asıl isimleri bu ikisidir. Kısaca Büyük Cevşen diye anılan evrad kitabında Hazret-i Osman (ra)'a ait başka bir Hizbü'l-Kur'ân daha vardır. Onunla karıştırılmamalıdır. Bu Hizbü'l-Kur'ân Hayrat Neşriyat tarafından Hüsrev Efendi hattıyla yakın zamanda basılıp neşredilmiştir.

 Bediüzzaman Hazretleri Hizbü'l-Kur'ân'ı şöyle tarif eder:

"O Hizb-ül Ekber'deki âyât; bütün Resail-i Nuriye'nin ruhu, esası, madeni, üstadı ve güneşidir." (Kastamonu Lâhikası)

"Hizb-ül Kur'an-ül Muazzam'ın hem fevkalâde ehemmiyeti, hem faideleri; hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur'an'ın en sevablı âyetlerinin ihtivası, hem Risale-i Nuriye'nin bütün esaslarını ve hakikatlarını cem'etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün Kur'anı okumağa fırsat bulamayan ve hâfız olmayanlara tamam Kur'anın bir nümune-i kudsîsi; hem tamam Kur'anın tevafuklu tab'ında bir misal-i musaggarı ve müjdecisi; hem maddî ve lafzî ve manevî parlak bir i'caz göstermesi gibi, pek çok hasiyetleri var." (Emirdağ Lâhikası)