Sorular Risale-i Nur’un Hususiyetleri kategorisindeki sorular

Soru Haram Yemek

Haram yemek hakkında Risale-i Nurda bir bahs var mıdır? 

Soru Muhakkik Nedir

Muhakkik ne demektir. Risale-i Nur mesleği ile muhakkiklik ve tahkik irtibatı nasıldır?

Soru Risale-i nurun farklı isimleri

Risale-i Nur'un isimlerinin farklılaşmasının hikmeti nedir? Mesala: Birinci Şua'da, "Risale-i Nur, Risaletü'n-Nur, Resaili'n-Nur, Sekizinci Şua'da Siracü'n-Nur, Siracü's-Sürc namlarıyla yad ediliyor?

Soru Mecmua Kelimesi

Osmanlıca risalelerde Sözler Mecmuası, Lemalar Mecmuası gibi "mecmua" kelimesi niçin kullanılıyor?

Soru Risale-i Nur ve Teknoloji

 Risale-i Nur'un teknolojiye bakış açısı nedir.?

Soru mezkûr talebe

İkinci mektubda bahsi geçen ''MEZKÛR VE MA'LUM TALEBE'' kimdir?

Soru risale-i nur ve ilham

Risale-i Nur ilham olarak yazıldığına göre talebelerin mektublarının Risale-i Nura dahil olmasının hikmeti ne olabilir?

Soru Külliyat

Risalei nur külliyatının muhteviyatını bölümler halinde gösteren bir risale var mı?

Soru Risale-i Nur'un On Beş Haftada Verdiği Büyük Manevi Fayda

Bediüzzaman Hazretleri, eskiden medresede 15 senede kazanılan tahkiki (çok kuvvetli) imanı,  Risale-i Nur'un, 15 haftada, hatta tam kabiliyetlilere 15 saatte verebildiğini söylüyor. Risale-i Nur'un bunu kazandırabilmesinin sırrı nedir?

Soru Risale-i Nur'un Sadece Kuran'dan İlhamla Yazılması

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, mükerrer yerlerde Risaleler için, Kuran'dan ilhamen kendisine yazdırıldığını, kaynağının başka dini veya fenni kitaplar olmadığını söylüyor. Fakat okurken, bazen meşhur İslam alimlerinden yaptığı nakillerle, bazen de fen bilimlerinden getirdiği izahlarla karşılaşıyoruz. Bu durumda nasıl Kur'an'dan mülhem olmuş oluyor?