Sorular Risale-i Nur’un Hususiyetleri kategorisindeki sorular

Soru Risale-i Nur için Yapılan Bazı İşaretler

Emirdağ Lahikasında geçen şu metni açıklar mısınız? "Risale-i Nur mev'id-i Ahmedî (sav) ve müjde-i Haydarî (ra) ve beşaret ve teavün-ü Gavsî (ks) ve tavsiye-i Gazalî (ks) ve ihbar-ı Farukidir."

Soru Yazı Yazmak

"Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmek" maddesinin şimdiki zamana göre izahını yapar mısınız?

Soru Risalelerdeki Tekrar

Risalelerde bazı konular tekrar olarak yazılıyor. Misal, ihlas risalesi. Bunlar sanıyorum Kuran ayetlerinin tekrarındaki faziletten kaynaklanıyor. Peki tekrar konular ilkinde yazıldı, sonraki eserlerde üstadımız, yine ilham yoluylamı yazdırdı. Yoksa filan bahsi buraya ekleyin mi denildi? eger aynı konu 2 3 kere farklı anlarda ilham olarak yazdırıldıysa, bu risalenin yüceliğinin bir ispatı daha olur sanıyorum.

Soru İman Hizmeti ile Kuran Hizmeti Arasındaki Fark

Üstad Hazretleri, Kur'an Hizmeti ve İman Hizmeti tabirlerini bir ayrıma giderek Risale-i Nur'da bir arada (bazen aynı cümlede) beraber ifade etmektedir. Aralarında ne gibi farklar veya benzerlikler vardır?

Soru Mesnevi-i Nuriye İsmi

Mesnevi-i Nuriye'ye neden bu isim verilmiş?

Soru Risale Başlarındaki Hamd

وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪ İbaresi Risalelerin başında zikredilmesinin hikmeti nedir?

Soru Risale-i Nur ve Sekerat vakti

Sekerat vaktinde imanı muhafaza etmek ve kurtarmak için Risale-i Nurun yardımı olur mu? Yazı gibi talebelik şartlarında tembellik edenler için durum nasıldır?

Soru Risale-i Nur Mecmualarının Telifleri

Risale-i Nur Mecmualarının telif tarihlerini açıklar mısınız?

Soru Risale-i Nurun Hak Olması

Risale-i Nurun hak olduğunun delilleri nelerdir? 

Soru Neden Risale-i Nur

Birçok tarikatler, cemaatler var. Bunların içinden neden Risale-i Nur hizmetini tercih etmeliyim?