Sorular Ahirzaman ve Kıyamet Alametleri kategorisindeki sorular

Soru Isevilik ve deccal

Kastamonu Lahikasinda su şöyle geçiyor: - "Eger o Galib hükümet netice-i harbi kazansa" - "bir taife dahi, .., parasütlerle semadan, bir bela-yi semavi gibi nüzul ettiriyor" Buna dair su sorularim var: 1) Buradaki "Galib" hükümetden maksat nedir? 2) Bu dinsizliğe karşı hareket eden Iseviler hangi hükümet oluyor? Bugün Isevi oldugunu iddia eden ve dünyaya zulüm saçanlar var. Nasil Islam ile ortak calışacaklar? 

Soru Dabbetül Arz

Risalelerde bir çok konuda açıklama yapılmıştır. Dabbetül Arz hakkında bir açıklama var mıdır?

Soru Eşcinsellere Karşı Tutum

Eşcinsellere ve yaptıklarına karşı Müslümanın tavrı nasıl olmalıdır? Kur'an'da Lut kavmiyle ilgili yazılanlara göre lanetliler ama bizim tepkimiz nasıl olmalı?

Soru Mehdi Ve Üstad

"Risale-i Nurlar'da geçen o gelecek zat diye üstadımızın bahsettiği kişi de yine kendisi olmaktadır. Çünkü Risale-i Nurlar İkinci Said döneminin meyvesidir, ve orada Kur'an'ın mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur'un tercümanlığını yapan İkinci Saiddir. Üçüncü Said döneminde ise üstadımız Risale-i Nur'un yazılmasıyla uğraşmamış bizzat Risale-i Nur'u kendine program yapıp Allah'ın izni ile hizmetin altyapısını hazırlamış ve kurmuştur. Tıpkı Risale-i Nur'da geçen o gelecek zat diye bahsettiği kişinin yapacaklarını Üçüncü Said döneminde bizzat kendisi yapmıştır." Yukarıdaki ifadeler bir gerçek midir? Yoksa bir görüş müdür?

Soru Fitne

Fitne hakkında ayet ve hadis var mıdır?

Soru Kötü Alimler(Ulema-i Su)

"Şüphesiz ahirzamanın azgınları o âlimlerdir ki ağızlarını tatlandırdılar. Sonra hevalarına tabi olmaya yöneldiler. İlmi sevap isteyerek okumadılar. Ancak dünyada kolaylık için okudular. Onları mal ile genişlemiş ve karınlarını haram ile doldurmuş görürsün. Bu yüzden (onlar yüzünden) insanları zillette bulursun. Zira alimin kayması bin kaymaya bedeldir. Alimin musibeti ilmiyle amel etmediği zamandır." Ercüze kasidesinde böylesine dehşetli bir bölüm var. Fakat osmanlıca Sikke-i Tasdik-i Gaybi de, "O bidalar ve acemi ve ecnebi hurufunun intişarı zamanı olan o ahir zamanın fena ademleri, bir kısım ulemayı suu dur ki" diye tabir geçiyor. Acaba burada bahsedilen kötü alimler kimlerdir? Ulema-i su hakkında bilgi veriri misiniz?

Soru Mehdi Hakkında

Ahirzamanda gelecek olan Mehdi hakkında bilgi verir misiniz?

Soru Kıyamette Kur'an'ın Durumu

Kıyamet kopmadan önce Kur'an'ın yazılarının silineceği doğru mu?

Soru Dinî Fitneler

Tesbihattaki bir duada geçen "dinî fitne" ile kasdedilen nedir? Bundan korunmak için ne yapabiliriz.?

Soru Deccal ve Süfyan'ın Farkı

Deccal ve Süfyan kimlerdir? Farkları nedir?

Als kategorideki sorular Alt kategorilerde sorulmuş son 10 soru

Soru Eşcinsellere Karşı Tutum (Muhtelif)

Eşcinsellere ve yaptıklarına karşı Müslümanın tavrı nasıl olmalıdır? Kur'an'da Lut kavmiyle ilgili yazılanlara göre lanetliler ama bizim tepkimiz nasıl olmalı?