Kategori Kader ve Cüz'î İrade Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Kader Mistar Kudret Masdar

Kaderin mistar ve kudretin masdar olması ne demektir?

Cevap Cevap

Mistar, arapça da satır çizmeye yarayan alet ismidir. Yani biz buna cetvel diyoruz. Ta ki çizgiler belli ölçü şekil ile ortaya çıksın çizilsin.

Masdar ise, işi yapan kaynak manasında kullanırız. İşte nu noktada kainatta herbir şeyi bizzat yaratan Allah'ın kudretidir. Lakin kaderin çizgisi ve programına göre yaratıyor. Gelişi güzel ve rast gele değil. 

Kudret, kaderde çizilen ilmi programlara göre yaratıyor. Mesela binanın projesi onun ilmi programıdır diyebiliriz.