Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Değişen Perdeler

Evet, hergün, her zaman, herkes için bir âlem gider, taze bir âlemin kapısı kendine açılmasından, geçici her bir âlemini nûrlandırmak için ihtiyaç ve iştiyâkla لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ cümlesini bin def‘a tekrar ile, o değişen "perdelerin" her birisine bir لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ’ı bir lâmba yaptığı gibi; öyle de, o kesretli, geçici "perdeleri" ve o tazelenen seyyâr kâinâtları... Değişen perdelerden ne anlamalıyız?

Cevap Cevap

"Değişen perdeler" den günleri anlayabiliriz veyahut daha küçük zaman dilimleri de kast edilmiş olabilir. (saat,dakika vs...)

Değişen perdeler zamanın değişmesiyle veya akmasıyla tazelenen şeylerdir. Çünkü kainatta devamlı bir değişim vardır. Bu değişim insan için de geçerlidir. İşte değişen her bir an ve insanın yeni hali için yeni bir iman lazımdır. 

İlgli yerde; Değişen günlerin insan için yeni bir alem olduğunu, bu alemlerin de şüpheler ve vesveslerle dolu olduğunu, bu sebeble imanı devamlı bir surette tazelemek gerektiğini  ifade etmektedir.