Kategori Namaz Kategori

Ek Soru Soru

Fatiha okuma

İmam namaza başladıktan bir süre sonra cemaate yetişen birisi fatihayı okumayı bitiremeden imam rukuya giderse mesbukun o rekatı tekrarlaması mı gerekir? Fatihadan 3 ayet okumayı yetiştirmesi yeterli midir?

Cevap Cevap

Bütün mezhebler, rüku'da iken cemaate yetişen kimsenin o rekata yetişmiş sayılacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Hanefilere göre, imama uyan kimsenin Kur'an okuması gerekmez. (İmamın kıraati cemaatin kıraatidir.) .(İslam fıkıh ansiklopedisi, c.1)