Kategori İbadet Kategori Namaz Kategori Fıkıh Kategori

Ek Soru Soru

Öğle Namazı

Çalışan birisi öğle ezanı okunmadan 5 dakika önce namazını kılabilir mi? Çünkü ezanı beklerse işe gecikecek, iş yerinde de kılamıyor, ne yapmalı?

Cevap Cevap

Namazın şartlarından biri de vakittir. Eğer vakit girmiş ise kılabilirsiniz. Fakat girmemiş ise vakit şartı yerine gelmediği için o namaz olmaz.