Kategori İbadet Kategori Dua Kategori Kur'ân-ı Kerîm Kategori Kur’an Okumak Kategori

Ek Soru Soru

Üç İhlas Bir Fatiha

Hep okuduğumuz üç İhlas, bir Fatiha'da sıralama önce İhlas olması bir hikmete binaen mi?

Cevap Cevap

Fatiha hem dua, hem hamd olduğu için duaların hatimlerin sonlarında okunması bir güzel adet olmuştur. Ayette buna işareten, “Onların son duaları: Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” (Yunus, 10) denilmiştir.

Ayrıca Baknız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/namazdan-once-3-ihlas-1-fatiha