Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Talebeliği Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Azami İrtibat

Azami irtibat nasıl olmalı?

Cevap Cevap

Azami irtibat; üstadın talebelerine devamlı telkin ettiği beraberliktir. Bunun en önemli ayağı da aralarındaki uhuvvet, kardeşlik, ihlas düsturlarına riayet etmektir. 

Mümkünse imana ve Kurana birlikte hizmet ettiği kardeşleriyle haftada bir kaç defa görüşmek, en azından haftada bir görüşmek azami irtibat için bir ölçü olabilir. 

Azami irtibatın nasıl ve neden oldugunu anlatan  bu linkleri okuyabilirsiniz.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/4-dustur

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/risale-i-nurda-kardeslik

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/risale-i-nura-gore-ittihad-i-islam