Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Kalp Ruhun Aybını Görmez

İhlas Risalesinde "Kalp ruhun ayıbını görmez." ifadesiyle ne demek istiyor?

Cevap Cevap

Bu bir benzetmedir. Müminlerin ve hizmetteki kardeşlerin birbirinin ayıplarıyla uğraşmamaları gerketiğini anlatır. Yani insanın aza ve organları ve manevi latifeleri birbirine destek verir, eksiğini giderir. Birbiriyle rekabet etmez, birbiriyle uğraşmaz. Bunun gibi uhuvvet dairesindeki kardeşlerin birbiri ile uğraşmaması, birbirini tenkit etmemesi ve birbirine yardım etmesi gerektiğini vurgulamış oluyor.