Kategori Ölüm-Kıyamet-Ahiret Kategori Cennet Kategori

Ek Soru Soru

Ahirette Zaman

Ahirette zaman mefhumu var mı? Varsa dünyadakiyle farkı nedir? Çünkü rivayetlerde cuma gününden bahsediliyor.

Cevap Cevap