Kategori İbadet Kategori

Ek Soru Soru

Ramazanda şeytanların zincire vurulması

 "Ramazanda şeytanlar zincire vurulur " cümlesini açıklar mısınız.? 

Cevap Cevap

“Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.” (K.Sitte, hadis no: 3113)

Ramazan’da “ şeytanların bağlanması”, “cennet kapılarının açılması”, “cehennem kapılarının kapanması” gibi manalar çeşitli yorumlara mevzu olmuştur. Burada bir kaçını beyan edeceğiz:

Kâdı İyaz der ki: “Bunların, zahiri manalarında olması, kelimelerin ilk ifade ettiği hakikat üzere olmaları ihtimalden uzak değildir. (yani bizzat şeytanların bağlanması ihtimalden uzak değildir.) Bütün bunlar, Ramazan ayının girmesine ve hürmetinin büyüklüğüne ve müminlere eziyetten şeytanın men edildiğine bir alamet, bir işarettir. Keza, sevabın ve affın çokluğuna bir işaret olması da ve şeytanın iğvalarını azaltmasına ve onların zincire vurulmuşa döndüklerine bir işaret olması da muhtemeldir.

Cennet kapılarının açılmasından maksadın, cennete girmenin sebebleri olan ibadetleri, Allah’ın kullarına açması anlamı da muhtemeldir.

Keza cehennem kapılarının kapanmasından murad da himmetlerin, sahiplerini ateşe atan isyanlardan çevrilmesidir. Şeytanların bağlanmasından murad da onların müminleri şaşırtma ve şehvetleri süsleme gibi işlerden aciz bırakılmasıdır.”

Zeyn İbnu’l- Münir der ki: “ birinci Görüş (yani zahirin esas alınması) evladır. Zira sözün zahiri manasını bırakıp, tevile gitmeye zorlayan bir zaruret mevcut değildir.”

Kurtubi de, hadisin zahire hamlini tercih ettikten sonra der ki: “ Şayet: “Nasıl olur da ramazanda şerlerin ve isyanların çokça vukuunu görmekteyiz, eğer şeytanlar bağlansaydı bunlar meydana gelmezdi?” denilecek olursa cevabımız şöyle olur: “Evet, orucu şartlarına uyarak ve adabına riayet ederek tutanlarda bu söylenen kötülükler çok az görülür. Bağlananlar ise şeytanların bir kısmıdır, hepsi değildir. (mesela şeytanlaşmış, şeytan gibi zarar veren insanlar, kötü ahlaklı kişiler, şerli insanlar yani insi şeytanlar bağlanmıyor.) nitekim bu husus bazı rivayetlerde gelmiştir. Bu hadisten maksat, ramazanda kötülüklerin azalmasını ifadedir. Bu azalma ise müşahede ile tesbit edilen bir gerçektir. Zira şerler bu ayda diğer aylara nazaran azalır. Esasen, hepsinin bağlanmasından şer veya günahın zuhur etmeyeceği sonucu da çıkarılamaz. Çünkü bunların şeytanlardan başka sebebleri de var: Kötü nefisler, çirkin adetler, insi şeytanlar gibi..”

Bazı alimler, ramazanda şeytanların bağlanmasını şu şekilde tevil etmiştir: “ Bu, mükelleften özrün kaldırıldığına bir işarettir. Sanki ona şöyle denmektedir: “ şeytanlar artık sana zarar yapamayacaklar, ne ibadetleri terk, ne de kötülükleri işlemede onları bahane edip kendine sebeb gösteremezsin.” (K.Sitte, hadis no: 3113)

Mevsimlerin, iklimin insan bünyesi üzerinde nasıl ki etkileri var (nemli havadan romatizmalı insanların etkilenmeleri gibi) manevi atmosferin de insan ruhu üzerinde öyle etkileri vardır. Ramazan-ı şerifte bütün İslam alemin maneviyata yönelmesi, ahretin, hayrın, sevabın, güzelliklerin öncelenmesi vardır. İnsandaki manevi duyguların uyanması var. Güzel düşüncelerin, güzel duyguların heyecanlanması, harekete geçmesi var. Böyle bir manevi atmosferde, böyle güzel duyguların uyanarak kötü duygulara galip geldiği bir ortamda insanın kötülüklere olan meyli hayli azalacaktır. Dolayısıyla şeytanın insan üzerindeki etkisi diğer zamanlardan daha az olacak veya orucu hakkıyla tutuyorsa hiç olmayacaktır. İşte böyle bir zamanda “şeytanlar bağlanmıştır” Denir. Yani nasıl bağlanmış olan birisi bir şey yapamıyorsa bu ayda şeytan da öyle etkisiz haldedir denilebilir.