Kategori Fıkıh Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Yezide Lanet

Yazide lanet okunur mu?

Cevap Cevap

Bu mevzu ile ilgili Emirdağ Lahikası'nda geçen bir mektubu buraya alıyoruz:

Haccac-ı Zâlim, Yezid ve Velid gibi heriflere İlm-i Kelâm’ın en büyük allâmesi olan Sa’d-ı Taftazanî, Yezid’e lanet caizdir demiş; fakat Lanet vâcibdir dememiş. Hayırdır ve sevabı var dememiş. Çünki hem Kur’ân’ı, hem peygamberi, hem bütün sahabelerin kudsî sohbetlerini inkâr edenler hadsizdir. Şimdi onlardan meydanda gezenler çoktur. Şer’an bir adam, hiç mel’unları hatıra getirmeyip lanet etmese, hiçbir zarar yok. Çünki zemm ve lanet ise, medih ve muhabbet gibi değil; onlar amel-i sâlihte dâhil olamaz. Eğer zararı varsa daha fena..(Emirdağ Lahikası Mektup 339)

 

EtiketlerEtiketler: yezid , lanet , kötü söz

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder