Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

"ve lillahil meselü'l a'la"

Bediüzzaman hazretleri "ve lillahil meselül a'la" tabirini çok kullanıyor. Bu tabirden tam olarak neyi anlamamiz gerekmektedir?

Cevap Cevap

"Allah’ın hakkı ise mesel-i a’ladır."

 Mesel-i a’la: Yüce ve kutsi sıfatlar manasınadır. Yani her cihette en yüksek vasıflar Allah’ındır. Allah’ı layık olmadığı şekilde vasfedenlerin bütün tavsiflerinden, Allah’ın münezzeh ve beri olması demektir.