Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Tasavvufî Meseleler Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori

Ek Soru Soru

Tasarrufu Devam Edenler

Vefatından sonra tasarrufu devam eden zatlar kimlerdir?

Cevap Cevap

Bedîüzzaman Hazretleri, kıyâmete kadar tasarrufları devam eden zâtlardan üçünün ismini zikretmektedir. Bunlar: “Gavs-ı A’zam Abdülkâdir-i Geylanî Hazretleri, Kutb-ı A’zam Maruf-ı Kerhî Hazretleri, Kutb-ı Azîm Şeyh Hayatü’l Harranî Hazretleridir.
Her velinin tasarrufu görülebilir. Fakat bu bahsi geçen zâtlar, öldükten sonra kerâmetleri ve tasarrufları çok  görüldüğü ve çok meşhur oldukları için söylenmiş.
Yoksa bu söz, diğer Evliyanın vefatından sonra tasarruf ve kerâmet sâhibi olmadıklarını göstermez.