Kategori Fıkıh Kategori

Ek Soru Soru

Spor Yapmak

Kişinin riyazet ve kendini savunma maksatlı karete gibi uzak doğu sporları ile yüzme gibi diğer sporları yapması ve vaktini ve parasını harcaması caiz midir? 

Cevap Cevap

Kişinin zinde olmak ve daha sıhhatli olmak için spor yapmasında bir sıkıntı olmaz. Fakat namaz ve oruç gibi ibadetlerini terk etmeden ve başka günahlara girmeden yapılması lazımdır.