Kategori Güzel Huylar ve Güzel Ahlak Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Ruhun Bedene Hakim Olması

İktisat Risalesi'nde geçen; ruhun bedene, kalbin nefse, aklın mideye hakim olması ne demektir?

Cevap Cevap

Yani, insanın hayatına yön veren kararları almasında bedeni ihtiyaçları, nefsani arzuları ve midenin iştahları değil; ruhî ihtiyaçları, kalbin doyurulması ve aklın hakimiyetinin esas olması demektir.