Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru (!! Bu konuya ait ek sorular için tıklayın)

Mevcudatın Silsilesi

30 lemada geçen şu bahsi açabilir misiniz? "Meselâ bu şey (hıfz veya nur veya vücut veya rızık gibi) bir cihette buna dayanır, bu da ötekine, o da ona... Git gide, herhalde nihayetsiz olamaz, bir nihayeti bulunacak."

Cevap Cevap

Parantez içinde sayılan kelimelerden birini açıklayarak sualinize cevab vermeye çalışalım.

Meselâ nur, yani buradaki kasda göre ışık. Nereden geliyor? Güneşten. Güneş nereden geliyor? Gaz bulutlarından. Onlar nereden geliyor? Big bangdaki büyük patlamadan. Büyük patlama nasıl oldu? Kâinatın çekirdeği hükmünde olan bir nurun patlamasıyla oldu. Bu nur nasıl oldu? Her halde bu izahlar sonsuza kadar gidecek değil. Bir başlangıç noktası lazımdır. İşte başlangıç noktası, Allah’ın yoktan yarattığı bu ilk nurdur.

Ayrıca şunu da unutmamak lazımdır: İlk nuru da, son nuru da ve aralarındaki bütün mertebeleri de yaratan Allah’dır. “Allah her şeyi yaratandır” (Zümer, 62)

 

Ek Soru Ek Soru

Hıfz derken Bediüzzaman hazretleri neyi kastetmek istemiş? O kısmı tam anlayamadım.

Cevap Cevap

Hıfz, korumak demektir. Meselâ dünyada hayatın zararlardan korunması olabilir. Dünyanın ve atomun çekirdeğindeki dengenin korunması olabilir. İnsanın sağlığının ve hayatının korunması olabilir. Bunlar hep zahiren bazı sebeblere dayanırken, o sebebler, zincirleme sonsuza kadar gidemez. Sebeblerin sebebi Allah'dır.

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder