Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Allah Kategori Allah’ın İsim ve Sıfatları - Marifetullah Kategori

Ek Soru Soru

Rezzak İsminin Tecellisi

"ve madem Rezzak isminin gayet geniş bir surette ruy-i zeminde cilvesi görünüyor." cümlesini açıklayabilir misiniz?

Cevap Cevap

Yeryüzündeki bütün hayvanların, bitkilerin ve insanların rızkını umulmadık yerlerden gönderen Cenabı Hakk'ın Rezzak ismi böylece tecelli etmiş oluyor. Hatta herbir hayvan ve birki çeşidinin rızıkları ayrı olduğu halde hiçbiri unutulmadan rızıkları onlara gönderilmektedir.